Slaboprúdové zariadenia:

-elektrická požiarna signalizácia

-elektrická zabezpečovacia signalizácia

-požiarno evakuačný rozhlas a domáci rozhlas

-kontrolný vstupný systém

-štrukturovaná kabeláž

-telefón

-kamerové systémy

-káblová televízia

-domáce dorozumievacie zariadena

 

Silnoprúdové zariadenia nn do 1kV:

-umelé osvetlenie vnútorných priestorov-osvetľovacie systémy

-vnútorné silnoprúdové rozvody

-zásuvková, motorická a technologická inštalácia

-vonkajšie silnoprúdové rozvody

-prípojky nn, rozvody nn, prkládky nn

-vonkajšie osvetlenie

-fasádne, prístupové cesty, parkoviská

-výroba rozvádzačov a rozvodníc

-servis a údržba

 

Zariadenia vn 22kV:

-transformačné stanice

-prípojky vn

-prekládky káblových vedení vn

 

Bleskozvod a uzemnenie objektov

 

 

HM.PG s r.o.


 

 

 

-projektovanie vyhradených technických zariadení elektrických

-montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba vyhradených technických zariadení elektrických

-odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických

-inžinierska činnosť

-poradenská činnosť

-sprostredkovateľská činnosť

-nákladná doprava do 3,5 tony